História značky

Staré príslovie hovorí: „Zjednotení stojíme, rozdelení padáme“ a Jean Paul Mynè je toho dôkazom. Spojením know-how odborných výskumníkov v chémii a biológii, prieskumov trhu medzi kaderníkmi a ich zákazníkmi, talianskeho vkusu pre obchod a podnikanie sme vyvinuli inovatívny produkt vzhľadom, obsahom a výkonom.

Jean Paul Mynè sa narodil s cieľom uvádzať na trh vysokú kvalitu v talianskej kozmetike určenej len pre kvalifikovaných profesionálov. Politika kvality Jean Paul Mynè je založená na štyroch jednoduchých princípoch:

  • používanie schválených a vybraných zložiek pri vývoji kozmetických prípravkov, zakázané alebo nebezpečné látky sa neberú do úvahy. Vyrovnávacie kúry Jean Paul Mynè skutočne neobsahujú formaldehyd,
  • žiadny kompromis medzi kvalitou a cenou pri výbere surovín: sme presvedčení, že len vysokokvalitné suroviny môžu poskytnúť vynikajúce výsledky,
  • distribúcia profesionálnych produktov len kvalifikovaným a oprávneným odborníkom,
  • spätná väzba zákazníkov na kontrolu stupňa spokojnosti s výkonom.

© Copyright Jean Paul Mynè 2022. All rights reserved.

Pravidlá ochrany osobných údajov
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram